Alpha Team

CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND
L. Pasteur

obowiązek informacyjny


Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.alpha_team.pl realizowanych przez Alpha Team z siedzibą we Wrocławiu przy  ul.  Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław.


DEFINICJE


1. Administrator – Alpha Team Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 39b,
50-226 Wrocław, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.


2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik
korzysta ze Strony.


4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.


5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Strony.


6. Serwis– strona internetowa dostępna pod adresem www.alpha_team.pl


7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


8. Dane prywatne – są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednego lub więcej czynników właściwych tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej owej osoby fizycznej.


9. Dane wrażliwe – są to dane osobowe, które mogą ujawnić czyjeś pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, poglądy polityczne lub przekonania filozoficzne, przynależność związkową, informacje o stanie zdrowia lub dotyczące życia seksualnego, dane genetyczne lub biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.


10. Przetwarzanie – jest to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takich jak: gromadzenie, utrwalanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie do organizacyjnych procedur i wyrównanie adresów struktur danych lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.


11. Osoba przetwarzająca dane – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych.


12. Odbiorca – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są osobami trzecimi. Jednakże, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie danych osobowych przez powyższe organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnymi z celami przetwarzania.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub też ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.


2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by uczestniczyć w organizowanych Administratora imprezach, zapisać się do newslettera lub skontaktować się z Administratorem.


 


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE


1. Korzystanie z serwisu www.alpha_team.pl


a. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z celami analitycznymi i statystycznymi, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, celach marketingowych Administratora.
c. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane
w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.


2. Formularze kontaktowe


a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, poprzez adres mailowego alpha_team@wp.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
b. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego
zapytania przesłanego przez udostępniony formularz; b) w celach analitycznych i statystycznych.


3. Portale społecznościowe


a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
społecznościowych.


PLIKI COOKIES


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Serwis www.alpha_team.pl nie wymaga logowania.


3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.


2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
lub anonimizowane.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są one w obrębie Europejskiego Okręgu Gospodarczego. Nie są udostępniane osobom trzecim w związku z prowadzonymi przez Alpha Team Sp.  z o.o.  działaniami organizacyjnymi czy marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom.


PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZY DANYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do danych osobowych (Art . 15 RODO);
– sprostowania danych osobowych (Art. 16 RODO);
– usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO);
– ograniczenie przetwarzania danych osobowych (Art . 18 RODO);
– przenoszenia danych osobowych (Art . 20 RODO);
– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Art . 21 RODO);
– niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji;
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– złożenia skargi: Urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22 531 03 00, faks: 22 531 03 01, adres e – mail: kancelaria@giodo.gov.pl;


Powyższe zasady zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.


DANE KONTAKTOWE


1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail anngellrun@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: bartosz_alphateam@alphateam.pl


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe jako Administrator przetwarza Alpha Team Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.


Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas dokonania zapisu na szkolenie oraz podczas zapisania się na wydarzenie sportowe sygnowane logo Alpha Team Sp. z o.o.  na stronie www.alpha_team.pl oraz podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na organizowanym przez nas wydarzeniu.

Czy musisz przekazywać nam swoje dane osobowe?


Przy zapisach na naszej stronie internetowej oczekujemy od Ciebie podania danych
niezbędnych do obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie sportowej lub szkoleniu. ale w każdej chwili możesz zrezygnować z przetwarzania przez nas Twoich danych, wyklucza Cię to jednak z uczestnictwa w naszych wydarzeniach.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?


Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy, by:
1. Prowadzić obsługę wydarzeń:
- informować Cię o imprezach, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
- odbierać od Ciebie niezbędne oświadczenia i zgody na udział w imprezach;
- informować Cię o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez;
- obsługiwać zgłoszenia, które do nas kierujesz;
- kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;
2. Prowadzić analizę i statystyki marketingowe:
- prowadzić analizy statystyczne.
3. Ustalać i dochodzić ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Nie są udostępniane osobom trzecim w związku z prowadzonymi przez spółkę Alpha Team Sp. z o.o.  działaniami organizacyjnymi czy marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom. Twoje dane osobowe przetwarzane są w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?


Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Wyjątkiem jest sytuacja dochodzenia roszczeń lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, kiedy to możemy wykorzystać Twoje dane osobowe również po wycofaniu zgody.


Jakie masz prawa dotyczące ochrony danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Jak możesz się z nami skontaktować?

Napisz do Inspektora Ochrony Danych: bartosz_alphateam@alphateam.pl


 

                                               

 

01Kontakt

tel. +48 667 021 248

email: alpha_team@wp.pl

           alpha_team@alphateam.pl

02Godziny otwarcia

Czekamy na Twój ruch.

W niedziele i święta kontakt może być utrudniony.

03Adres siedziby

Alpha Team Sp. z o. o

Zegadłowicza 39b

50-226 Wrocław