Alpha Team

CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND
L. Pasteur

REGULAMIN 

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej: https://www.alpha-team.pl realizowanych przez Alpha Team z siedzibą we Wrocławiu przy   ul.  Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Twoje dane osobowe jako Administrator przetwarza Alpha Team Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.

 

DEFINICJE


1. Administrator – Alpha Team Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

6. Serwis​– strona internetowa dostępna pod adresem https://alpha-team.pl/ i https://alpha-team.com.pl/  

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Dane prywatne – są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednego lub więcej czynników właściwych tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej owej osoby fizycznej.

9. Dane wrażliwe – są to dane osobowe, które mogą ujawnić czyjeś pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, poglądy polityczne lub przekonania filozoficzne, przynależność związkową, informacje o stanie zdrowia lub dotyczące życia seksualnego, dane genetyczne lub biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.

10. Przetwarzanie – jest to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takich jak: gromadzenie, utrwalanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie do organizacyjnych procedur i wyrównanie adresów struktur danych lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

11. Osoba przetwarzająca dane – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych.

12. Odbiorca – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są osobami trzecimi. Jednakże, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie danych osobowych przez powyższe organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnymi z celami przetwarzania.

13. e-sklep znajduje się pod adresem: https://alpha-team.com.pl/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub też ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by uczestniczyć w organizowanych Administratora imprezach, zapisać się do newslettera lub skontaktować się z Administratorem.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE


1. Korzystanie z serwisu
https://alpha-team.pl/

a. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z celami analitycznymi i statystycznymi, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, celach marketingowych Administratora.
c. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.

2. Formularze kontaktowe

a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub poprzez adres mailowy alpha_team@wp.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
b. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego
zapytania przesłanego przez udostępniony formularz; b) w celach analitycznych i statystycznych.
3. Portale społecznościowe

a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

 

PLIKI COOKIES


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Serwis www.alpha_team.pl nie wymaga logowania.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są one w obrębie Europejskiego Okręgu Gospodarczego.


PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZY DANYCH

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do danych osobowych (Art . 15 RODO);
– sprostowania danych osobowych (Art. 16 RODO);
– usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO);
– ograniczenie przetwarzania danych osobowych (Art . 18 RODO);
– przenoszenia danych osobowych (Art . 20 RODO);
– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Art . 21 RODO);
– niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji;
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– złożenia skargi: Urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22 531 03 00, faks: 22 531 03 01, adres e – mail: kancelaria@giodo.gov.pl;

Powyższe zasady zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.


DANE KONTAKTOWE

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail alpha_team@wp.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
bartosz_alphateam@alpha-team.pl


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY


Podczas zakupu


Przetwarzamy standardowe dane o naszych klientach związane z zakupami w naszym e-sklepie. W tym celu przetwarzamy dane identyfikacyjne: imię̨ i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę̨). Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. Dane powstałe w związku z zawartą umową zakupu, Twoje reklamacje, opinie udzielone na naszej stronie internetowej, udzielone przez Ciebie zgody. Dodatkowo, aby świadczyć́ usługi na wysokim poziomie i odpowiadać na Twoje pytania, zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje na temat treści Twojej komunikacji z nami, w tym dodatkowe informacje, które mogłeś́ zawrzeć́ w korespondencji e-mail.
W momencie kontaktu poprzez formularze kontaktowe lub portale społecznościowe


W momencie wiadomości wysłanej poprzez formularz online, wiadomości e-mail przesłanej na adres alpha_team@wp.pl, przetwarzamy: zapisy korespondencji e-mail, zapisy korespondencji formularzy online.

W przypadku kontaktu za pośrednictwem naszej strony, przetwarzanie danych osobowych podlega wyłącznie zasadom przetwarzania danych osobowych firmy, które są̨ operatorem danego portalu społecznościowego.


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE


Zakup towaru

Dane przetwarzamy w celu realizacji umowy sprzedaży, abyśmy mogli zrealizować́ zamówienie otrzymane poprzez naszą stronę̨ internetową i dostarczyć́ produkt. Adres e-mail i numer telefonu wykorzystywane są̨ do przesłania potwierdzenia zamówienia, doręczenia potwierdzenia otrzymania płatności, przesłania faktury elektronicznej, a także do bieżącego informowania o stanie zamówienia, a w razie konieczności do indywidualnego kontaktu w sprawie danego zamówienia.


Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywane sporów

Dane osobowe przetwarzamy również̇ w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszych klientów i systemów, wykonywania naszych praw i roszczeń́ prawnych, wykrywania oszustw i zapobiegania im, rozwiązywania sporów lub realizacji naszych umów. Ponadto, dane osobowe możemy przetwarzać́ także w celu ewentualnych kontroli, prowadzonych przez organy publiczne.


Realizacja umowy sprzedaży

Do realizacji umowy sprzedaży potrzebujemy danych osobowych, wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane przetwarzamy za zgodą użytkownika wyrażoną podczas składania zamówienia.

Rejestracja konta

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie realizacji założenia konta w celu jego prowadzenia. Z chwilą usunięcia konta, rozwiązania umowy przestajemy przetwarzać́ dane osobowe w tym celu. Dane przetwarzamy za zgodą użytkownika wyrażoną podczas rejestracji konta.


Dopełnienie obowiązków prawnych

Dane osobowe przetwarzamy również̇ w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości, której to przepisy stanowią̨ podstawę̨ do przetwarzania przez nas danych osobowych. Do przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji takich obowiązków nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą̨. Na takiej podstawie prawnej przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dane dotyczące zamówień́.


Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Powyżej wymienione dane mogą̨ być́ udostępniane innym podmiotom, mianowicie:

- naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
- podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, bankowe, prawne, administracyjne,
- podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
- dostawcą technologii i operatorom usług chmurowych,
- portalom społecznościowym w przypadku kontaktu za ich pośrednictwem,
- organom publicznym w przypadku egzekwowania naszych praw.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Wyjątkiem jest sytuacja dochodzenia roszczeń lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, kiedy to możemy wykorzystać Twoje dane osobowe również po wycofaniu zgody.


Jakie masz prawa dotyczące ochrony danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Jak możesz się z nami skontaktować?

Napisz do Inspektora Ochrony Danych: bartosz_alphateam@alpha-team.pl

Państwa żądania będą̨ rozpatrywane indywidualnie. Możliwość́ realizacji ww. praw uzależniona jest od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Państwa żądania realizowane będą̨ w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać́ tego terminu zostaną̨ Państwo o tym poinformowani.


Alpha Team Sp. z o.o.

Wrocław, maj 2021 r.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin e-sklepu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego https://www.alpha-team.pl jest Alpha Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu pod numerem KRS 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail alpha_team@wp.pl

2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail alpha_team@wp.pl

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego https://alpha-team.com.pl/, zwanego dalej sklepem.

4. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby strony, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności na stronie (np.: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku, każdy kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług strony.

5. Użytkownicy, przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Alpha Team Sp. z o.o., nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

 

§ 2 Definicje

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

- Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

- Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Operator Płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, NIP 7792308495.

- Produkt elektroniczny – e-book (dokument elektroniczny pdf.).

- E-book – należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np.: książka).

- Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

- Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

- Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.alpha-team.pl/e-book.

- Sklep – sklep dostępny pod adresem  https://alpha-team.com.pl/ .

- Sprzedawca – Alpha Team Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, KRS 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.

 

§ 3 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, wystarczające są:

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- standardowa przeglądarka plików pdf (np. Adobe Reader),

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

6.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Produkty elektroniczne mogą być zakupione tylko przez osoby będące Rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające polskie konto bankowe.

8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.

 

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisana jest szczegółowo w § 6 Regulaminu.

2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej znajdujących się na stronie kontaktowej: https://alpha-team.pl/kontakt. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 5 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Z chwilą przekazania przez Sprzedawcę treści cyfrowej w postaci produktu elektronicznego Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej i nie przenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z zakupionych przez Kupującego treści cyfrowych w następującym zakresie:

- utrwalenia i zwielokrotnienia treści cyfrowej do własnego użytku,

- wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).

4. Licencja jest nie przenoszalna. Kupujący nie może przenieść prawa do korzystania z zakupionej treści cyfrowej na inną osobę. Kupujący nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z zakupionej treści cyfrowej (czyli sublicencji). Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej treści cyfrowej, jej fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

5. Licencja na korzystanie z zakupionej przez Kupującego treści cyfrowej udzielona zostaje Kupującemu na czas nieokreślony. Sprzedawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Kupujący nie naruszy warunków licencji wskazanych w ust. 2 – 4 powyżej.


 

§ 6 Zawieranie umowy

1. Kupujący może dokonać zakupu produktu elektronicznego poprzez wysłanie albo e-mila z informacją o zakupie albo poprzez formularz dostępny na stronie kontaktowej www.alpha-team.pl/kontakt. Po opłacie (zaksięgowaniu kwoty) produkt elektroniczny wysyłany jest na wskazanego maila w zamówieniu.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zamówienie podlega realizacji nie później niż w ciągu 48h od dokonania płatności.

 

§ 7 Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zakupionego produktu elektronicznego.

2. Zakupiony produkt elektroniczny wysyłany jest tylko raz na adres mailowy podany w Zamówieniu. W przypadku literówki w podanym adresie mailowym należy wysłać wiadomość z numerem zamówienia i danymi kupującego na adres alpha_team@wp.pl.

3. W przypadku nieotrzymania po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności produktu elektronicznego należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej znajdujących się na stronie kontaktowej: https://alpha-team.pl/kontakt

4. Kupując produkt elektroniczny, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowej w postaci produktu elektronicznego poprzez dostarczenie mu jej przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy o dostarczenie produktu elektronicznego, Kupujący traci prawo do odstąpienia od tej umowy zawartej z Sprzedawcą.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku produktów elektronicznych, które zostały Konsumentowi już dostarczone, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje dane, przedmiot reklamacji, jak i roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5.Kupujący proszony jest o zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej znajdujących się na stronie kontaktowej: https://alpha-team.pl/kontakt.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą maila.

7.Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.)  odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://alpha-team.pl/info.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

- korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.

4.Konsument może również skorzystać z platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12 Sposoby płatności online

1. Sklep honoruje następujące sposoby: przelewy tradycyjne, przelewy online (szybkie płatności).

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

3. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje nie później niż w ciągu 48 h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca   2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny dla Kupujących w każdym czasie, bezpłatnie na Stronie w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Stronę ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05. 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 


Z uwagi na ograniczenia niektórych konto pocztowych może się zdarzyć wysyłka pliku poprzez serwis https://wetransfer.com/. W takim przypadku na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie przesłany plik pdf. który należy pobrać w ciągu 7 dni od dnia wysyłki. Ponowna wysyłka jest niemożliwa.Alpha Team Sp. z o.o.

Wrocław, kwiecień 2022

 

 

01Kontakt

tel. +48 667 021 248

email: alpha_team@wp.pl

           alpha_team@alpha-team.pl

facebook.com/AlphaTeamReal

instagram.com/alpha_team.pl/


02Godziny otwarcia

Czekamy na Twój ruch.

W niedziele i święta kontakt może być utrudniony.

03Adres siedziby

Alpha Team Sp. z o. o

Zegadłowicza 39b

50-226 Wrocław