Alpha Team

CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND
L. Pasteur

SZKOLENIA MIĘKKIE
 

Dedykowane szkolenia miękkie, wsparcie, mentoring z zakresu: psychologii osiągnięć, pozytywnego myślenia, ze szczególnym naciskiem na takie kwestie jak: strefa komfortu, tradycyjne myślenie, negatywne emocje, wymówki, złe nawyki, wizualizacja, pewność siebie, wewnętrzna motywacja, samodyscyplina, wytrwałość, przejęcie kontroli nad własnym życiem, wzięcie odpowiedzialności za własne życie.

Jednocześnie jako jedyni w kraju oferujemy praktyczne połączenie zdobytej wiedzy z realnym działaniem. Bowiem według zasady take action and take action now w szkoleniach dotyczących budowy czy podniesienia swojej wartości, potencjału, wyjścia ze strefy komfortu (uwierzenia w siebie) oprócz tradycyjnego wykładu wprowadzamy czynnik fizyczny w postaci złamania swoich barier, realnego złamania swoich ograniczeń tj. – pokonanie toru przeszkód, gdzie uczestnicy szkolenia będą musieli zmierzyć się ze swoimi słabościami.

Od stworzenia planu szkolenia dedykowanego i spełniającego określone wymagania, dorzucamy także działanie praktyczne w postaci łamania i przekraczania swoich barier. Aby wzmocnić merytoryczny przekaz, każdy z uczestników szkolenia będzie miał okazje wdrożyć w życie zdobytą wiedzę. Pokonać swoje ograniczenia, lęk, strach przed czymś nowym, wyjść ze strefy komfortu. I to dosłownie. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkodowym, będzie niebywała okazja do wyjścia ze strefy komfortu. Samemu lub z naszą pomocą zanurzymy się w błocie, wodzie i przejdziemy przez wymagające przeszkody, co jest obligatoryjnym elementem szkolenia. Dzięki temu, nie tylko zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności, ale także zastosujesz je w rzeczywistej sytuacji, łamiąc swoje przekonania, ograniczenia, żegnając się ze strefą komfortu oraz przesuwając swój horyzont możliwości znacznie dalej. Dzięki takiej technice poczujesz czym jest strach, dyskomfort i przywiązanie do swojej strefy komfortu, a jednocześnie już chwilę później złamiesz ograniczające Cię przekonania. I zmienisz zdanie na temat własnej osoby. Takie działanie będzie fundamentem pod nowe „JA”.

Zmiana sposobu myślenia z praktycznym działaniem zgodnie z zasadą zasady take action and take action now
da zdumiewające efekty!


Od momentu ukończenia szkolenia będziesz patrzeć na pojawiające się trudności, nie jako problemy, ale jak na wyzwania rzucone Ci przez życie!  Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego niektórzy ludzie odnoszą większy sukces niż inni? Dlaczego nie poddają się i idą naprzód bez gwarancji powodzenia? Ponieważ są pewni siebie! Poziom pewności siebie determinuje rozmiar celów, jakie sobie wyznaczasz. To z jaką energią i determinacją koncentrujesz się na ich osiąganiu oraz jak bardzo będziesz wytrwały w pokonywaniu trudności, przeszkód, będzie wyznaczać stopień realizacji celów. Mając wiedzę będziesz mógł powoli budować i utrzymywać coraz wyższe poziomy pewności siebie we wszystkim co jest ważne dla Ciebie. Pewność siebie pozwoli ci wyjść ze swojej strefy komfortu i podejmować ryzyko, jednak bez wcześniej wspomnianej gwarancji sukcesu.  Nasze szkolenie pomoże ci zbudować fundamenty wiary w siebie, która będzie trwała przez całe życie. Odkryjesz, jak możesz ustalić, czego naprawdę chcesz i uwolnisz osobiste siły, aby to osiągnąć.

Nauczysz się w jaki sposób:

– określać swoje wartości, żyć w zgodzie z nimi i w pełni wykorzystywać swój potencjał,

– wyznaczać jasne cele i sporządzać pisemne plany ich zdobycia,

– przez całe życie doskonalić się w wybranej dziedzinie i dbać o osobisty rozwój,

– zaprogramować podświadomość tak, aby odpowiadała w pozytywny i konstruktywny sposób na każdy problem lub trudność,

– zminimalizować swoje słabości i zmaksymalizować siły do większych osiągnięć,

– osiągnąć wyższe poziomy odwagi i niezwykłej wytrwałości.


Dzięki swojej nowo odnalezionej niezachwianej, bo podtrzymanej właśnie przez faktyczne wyjście ze strefy komfortu, poprzez pokonanie przeszkód, pewności siebie osiągniesz każdy cel, jaki sobie wyznaczysz.

 

Dla kogo są przeznaczone szkolenia?

Dla każdej osoby, która chciała by zmienić coś w swoim życiu. Zmienić, przemodelować swoją osobowość, sprawić, że otaczająca nas strefa komfortu przestanie być mentalnym więzieniem dla naszej kreatywności oraz inteligencji emocjonalnej. Szkolenia skierowane są również dla małych i dużych zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego, małych i wielkich gmin, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba na podniesienie kompetencji miękkich wśród pracowników danej instytucji. Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie.

Zbierz grupę znajomych, zbierz grupę pracowników. Szkolmy się wspólnie.


Jak to wygląda w praktyce?

Bierzesz udział w szkoleniu związanym z rozwojem osobistym. Następnie na specjalnie przygotowanym torze przeszkód wraz z innymi uczestnikami musicie pokonać swój strach i wyjść ze strefy komfortu. Każdy uczestnik szkolenia będzie musiał indywidualnie oraz grupowo pokonać zestaw przeszkód. Oczywiście pod naszym nadzorem i wsparciem. Badania wskazują, iż osoby które podejmują decyzję od razu, mają zdecydowanie więcej energii do działania oraz dokończenia zadania. Pokonanie własnych lęków, strachu, ograniczeń spowoduje lepsze pojmowanie własnej osoby, dodatkowo zbuduje podwaliny pod dalszą pracę jednostki nad osobą w zakresie rozwoju osobistego.


A co takie szkolenie przyniesie dla pracodawcy?

Zwiększoną wydajność pracowników, poprawę komunikacji w jednostkach. Pracownicy nauczą się współpracować podczas pokonywania przeszkód, a ma to bezpośrednie przedłożenie na ich wyniki pracy. Dodatkowo, jeśli razem ze swoim przełożonym/menadżerem pokonają tor przeszkód, umocni się w nich wiara w sens wspólnego osiągania celu zawodowego oraz nabiorą większego zaufania do organizacji, która ich zatrudnia. Istotnym czynnikiem jest także dystans do własnej osoby, a ta cecha czy umiejętność pozwoli na odkrywanie większych możliwości w działaniu jednostki.


Koniec ze standardami, rutyną oraz powtarzalnością! Najwyższy czas na naprawdę odjazdowe szkolenia! 

Takie, które zapadną na długo w pamięci!

Przyszłość należy od odważnych.


"It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going" Brian Tracy


Alpha Team oferuje szkolenia z zakresu uwolnienia swojego potencjału.


move out of your comfort zone


(zakres szkolenia, część I merytoryczna)

-          określenie i definicja strefy komfortu

-          strach przed zmianami

-          jak strefa komfortu utrzymuje nas na minimalnych wymaganiach i obrotach

-          tradycjonalne myślenie jako czynnik zwiększający psychiczny komfort w strefie komfortu

-          wymówki (analiza)

-          negatywne myślenie zwiększające nasz komfort, niszczące nonkonformizm

-          złe nawyki zamykające nasz w obszarze strefy komfortu


(zakres szkolenia, część II praktyczna  take action and take action now, )

praktyczne działanie powodujące dyskomfort, strach, niechęć opuszczenia strefy komfortu (przeszkody: łamacz strefy komfortu, przekraczacz horyzontu możliwości)men alive

(zakres szkolenia, część I merytoryczna)

- stop dreaming start achieving

- cele (metody zapisywania, wyznaczania, 7 zasad, 4 reguł)

- los nagradza przygotowanych

- samodyscyplina

- pozytywne myślenie

- pewność siebie/wewnętrzna motywacja

- wytrwałość

- przejęcie kontroli nad własnym życiem/wzięcie odpowiedzialności

 

(zakres szkolenia, część II praktyczna take action and takce action now)

 praktyczne działanie poprzez ćwiczenie 30 sekund

przeszkody: łamacz strefy komfortu, przekraczacz horyzontu możliwościPAMIĘTAJ, ŻE WSZYSTKO CZEGO PRAGNIESZ, JEST PO DRUGIEJ STRONIE STRACHU.

01Kontakt

tel. +48 667 021 248

email: alpha_team@wp.pl

           alpha_team@alpha-team.pl

facebook.com/AlphaTeamReal


02Godziny otwarcia

Czekamy na Twój ruch.

W niedziele i święta kontakt może być utrudniony.

03Adres siedziby

Alpha Team Sp. z o. o

Zegadłowicza 39b

50-226 Wrocław